Dozvuky konference ViolenceOFF
Práce s původci domácího násilí – Kde jsme a kam směřujeme   Ještě jednou všem moc děkujeme za účast na naší projektové konferenci. Jsme rádi, že téma mnohé zaujalo. O konferenci i problematice informovali různé instituce i média. Například Advokátní...
Číst více
Konference ViolenceOFF
Práce s původci domácího násilí – Kde jsme a kam směřujeme   Srdečně zveme na závěrečnou konferenci k projektu ViolenceOff, která se uskuteční 6. 11. 2023 od 9:00 hod. v prostorách Zotavovny Vězeňské služby ČR Akce je určena pro všechny,...
Číst více
Přístupy k pachatelům domácího násilí v Evropě
Přehled vybraných zemí   V zahraničí je práce s původci považována za nedílnou součást řešení problému domácího násilí. Zmapování aktuální zahraniční praxe bylo i jedním z našich projektových cílů. Přehled zacházení, aplikovaných přístupů a intervencí zaměřených specificky na pachatele domácího...
Číst více
Navazujeme spolupráce a prezentujeme výsledky
Za účelem zlepšení situace v oblasti domácího násilí spolupracujeme s dalšími subjekty a prezentujeme výsledky projektu na odborných fórech   Kontinuálně se snažíme o to, aby se poznatky z našeho projektu dostaly k odborné veřejnosti, a společně jsme tak napomohli...
Číst více
Naše návrhy doporučení ve strategických materiálech
Prostřednictvím členství v pracovních skupinách se snažíme o prosazování návrhů do strategických materiálů   Předběžné výstupy projektu, byly prezentovány a předloženy Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.  Zástupkyně projektu ViolenceOFF byly přizvány i do pracovní skupiny pro...
Číst více
Analýza statistických údajů
Trestná činnost se znakem domácího násilí v partnerském vztahu   Provedli jsme analýzu statistických dat, která se vztahují k případům řešeným trestními soudy s identifikovaným znakem domácího násilí za období 2008 – 2019. Pozornost jsme přitom zaměřili na případy domácího...
Číst více
PANEL EXPERTŮ II.
Další setkání expertů k tématu práce s pachateli domácího násilí.   V listopadu 2021 se uskutečnilo další setkání českých expertů v oblasti práce s pachateli domácího násilí. Online diskuse se zúčastnili zástupci soudů, advokacie, Probační a mediační služby, úřadu MČ...
Číst více
Sonda do systémů zacházení s původci domácího násilí v Evropských zemích
V rámci srovnání zacházení s původci domácího násilí v Evropských zemích jsme vypracovali rešerši, která se týká Německa, Norska, Rakouska, Španělska a Velké Británie. Tento přehled zahrnuje mapování systémových strategií, legislativního rámce a programů pro původce domácího násilí v jednotlivých...
Číst více
Reflexe semináře „Práce s původci domácího násilí – aktuální možnosti a potřeby“
Dne 14. 4. 2021 proběhl online seminář Práce s původci domácího násilí – aktuální možnosti a potřeby, pořádaný Institutem pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP), do něhož se zapojili zástupci Úřadu vlády, Ministerstva vnitra a dále organizací věnujících se problematice...
Číst více
Online seminář
Práce s původci domácího násilí – aktuální možnosti a potřeby.   Srdečně zveme na seminář k tématu Práce s původci domácího násilí – aktuální možnosti a potřeby, který se uskuteční 14. 4. 2021 od 9:00 online Akce je určena především...
Číst více