Panel expertů IV
Příprava informačního letáku   V únoru 2024 se v rámci projektu uskutečnila poslední panelová diskuse českých expertů v oblasti zacházení s původci domácího násilí. Osobního setkání se zúčastnili zástupci soudů, advokacie, Probační a mediační služby, přestupkového odboru městské části Praha...
Číst více
Naše postery
Výsledky přehledně a barevně   Některé poznatky z projektu jsme vizualizovali prostřednictvím plakátů (posterů), které jsme vystavily na několika akcích a konferencích (viz: Publikujeme, prezentujeme a rozšiřujeme poznatky). Naše postery si můžete prohlédnout níže: Partnerské násilí ve statistikách trestní justice...
Číst více
Publikujeme, prezentujeme a rozšiřujeme poznatky
Naše poznatky šíříme mezi odbornou veřejnost prostřednictvím různých projektových výstupůě   Výsledky výzkumné části projektu jsou sumarizovány v souhrnné monografii Zacházení s pachateli domácího partnerského násilí I.   Odborné články Publikovány byly dále také tři články v odborných recenzovaných časopisech, a...
Číst více
Dozvuky konference ViolenceOFF
Práce s původci domácího násilí – Kde jsme a kam směřujeme   Ještě jednou všem moc děkujeme za účast na naší projektové konferenci. Jsme rádi, že téma mnohé zaujalo. O konferenci i problematice informovali různé instituce i média. Například Advokátní...
Číst více
Konference ViolenceOFF
Práce s původci domácího násilí – Kde jsme a kam směřujeme   Srdečně zveme na závěrečnou konferenci k projektu ViolenceOff, která se uskuteční 6. 11. 2023 od 9:00 hod. v prostorách Zotavovny Vězeňské služby ČR Akce je určena pro všechny,...
Číst více
Přístupy k pachatelům domácího násilí v Evropě
Přehled vybraných zemí   V zahraničí je práce s původci považována za nedílnou součást řešení problému domácího násilí. Zmapování aktuální zahraniční praxe bylo i jedním z našich projektových cílů. Přehled zacházení, aplikovaných přístupů a intervencí zaměřených specificky na pachatele domácího...
Číst více
Navazujeme spolupráce a prezentujeme výsledky
Za účelem zlepšení situace v oblasti domácího násilí spolupracujeme s dalšími subjekty a prezentujeme výsledky projektu na odborných fórech   Kontinuálně se snažíme o to, aby se poznatky z našeho projektu dostaly k odborné veřejnosti, a společně jsme tak napomohli...
Číst více
Naše návrhy doporučení ve strategických materiálech
Prostřednictvím členství v pracovních skupinách se snažíme o prosazování návrhů do strategických materiálů   Předběžné výstupy projektu, byly prezentovány a předloženy Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.  Zástupkyně projektu ViolenceOFF byly přizvány i do pracovní skupiny pro...
Číst více
Analýza statistických údajů
Trestná činnost se znakem domácího násilí v partnerském vztahu   Provedli jsme analýzu statistických dat, která se vztahují k případům řešeným trestními soudy s identifikovaným znakem domácího násilí za období 2008 – 2019. Pozornost jsme přitom zaměřili na případy domácího...
Číst více
PANEL EXPERTŮ II.
Další setkání expertů k tématu práce s pachateli domácího násilí.   V listopadu 2021 se uskutečnilo další setkání českých expertů v oblasti práce s pachateli domácího násilí. Online diskuse se zúčastnili zástupci soudů, advokacie, Probační a mediační služby, úřadu MČ...
Číst více