Analýza statistických údajů
Trestná činnost se znakem domácího násilí v partnerském vztahu   Provedli jsme analýzu statistických dat, která se vztahují k případům řešeným trestními soudy s identifikovaným znakem domácího násilí za období 2008 – 2019. Pozornost jsme přitom zaměřili na případy domácího...
Číst více
PANEL EXPERTŮ II.
Další setkání expertů k tématu práce s pachateli domácího násilí.   V listopadu 2021 se uskutečnilo další setkání českých expertů v oblasti práce s pachateli domácího násilí. Online diskuse se zúčastnili zástupci soudů, advokacie, Probační a mediační služby, úřadu MČ...
Číst více
Sonda do systémů zacházení s původci domácího násilí v Evropských zemích
V rámci srovnání zacházení s původci domácího násilí v Evropských zemích jsme vypracovali rešerši, která se týká Německa, Norska, Rakouska, Španělska a Velké Británie. Tento přehled zahrnuje mapování systémových strategií, legislativního rámce a programů pro původce domácího násilí v jednotlivých...
Číst více
Reflexe semináře „Práce s původci domácího násilí – aktuální možnosti a potřeby“
Dne 14. 4. 2021 proběhl online seminář Práce s původci domácího násilí – aktuální možnosti a potřeby, pořádaný Institutem pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP), do něhož se zapojili zástupci Úřadu vlády, Ministerstva vnitra a dále organizací věnujících se problematice...
Číst více
Online seminář
Práce s původci domácího násilí – aktuální možnosti a potřeby.   Srdečně zveme na seminář k tématu Práce s původci domácího násilí – aktuální možnosti a potřeby, který se uskuteční 14. 4. 2021 od 9:00 online Akce je určena především...
Číst více
Mapování intervencí pro původce domácího násilí
Na konci roku 2020 jsme realizovali dotazníkové šetření, jehož cílem bylo podrobně zmapovat síť institucí a organizací, které pracují s původci domácího násilí v partnerských vztazích, a poskytují intervence, jejichž cílem nebo jedním z cílů je řešení problematického (násilného) chování...
Číst více
Panel expertů I.
První setkání expertů k tématu práce s pachateli domácího násilí.   V listopadu 2020 jsme uspořádali první setkání českých expertů v oblasti práce s pachateli domácího násilí. Moderované online diskuse se zúčastnilo devět předních expertů, kteří se s pachateli setkávají...
Číst více