Přístupy k pachatelům domácího násilí v Evropě

Přehled vybraných zemí

 

V zahraničí je práce s původci považována za nedílnou součást řešení problému domácího násilí. Zmapování aktuální zahraniční praxe bylo i jedním z našich projektových cílů. Přehled zacházení, aplikovaných přístupů a intervencí zaměřených specificky na pachatele domácího násilí ve vybraných evropských zemích je součástí připravované monografie, která vyjde na konci tohoto roku. Přehled se zaměřuje konkrétně na Rakousko, Německo, Norsko, Španělsko a Velkou Británii. Tento výběr má ilustrovat možné rozdílné přístupy k této problematice uplatňované v těchto státech. Záměrem není představit konkrétní terapeutické postupy, ale spíše systémová východiska práce s pachateli v rámci boje proti domácímu násilí v jednotlivých zemích. Připravili jsme pro Vás rovněž článek, který vychází z tohoto přehledu a shrnuje podstatné poznatky o společných znacích i rozdílech v přístupech vybraných zemí. Hlavním cílem bylo identifikovat příklady dobré praxe, které by mohly sloužit jako inspirace při hledání optimálního přístupu k pachatelům domácího násilí i u nás.

Článek naleznete zde.