Analýza statistických údajů

Trestná činnost se znakem domácího násilí v partnerském vztahu

 

Provedli jsme analýzu statistických dat, která se vztahují k případům řešeným trestními soudy s identifikovaným znakem domácího násilí za období 2008 – 2019. Pozornost jsme přitom zaměřili na případy domácího násilí v partnerském vztahu (sledovaným znakem byl vztah mezi obětí a pachatelem), kterých bylo v sledovaném období 4694 (z celkového počtu 6552 případů se znakem domácího násilí). Údaje nám poskytlo ministerstvo spravedlnosti v rámci součinnosti při řešení projektu. Základní analýzu dat jsme prostřednictvím souhrnných posterů prezentovali na světové viktimologické konferenci v San Sebastianu, na Kriminologických dnech v Ostravě a na mezinárodní konferenci Eurocrim 2022 v Malaze.

V posteru se zaměřujeme na porovnání základních sociodemografických identifikátorů za rok 2008 a 2019. Dále sledujeme u pachatelů zaznamenané podíly užívání alkoholu a jiných návykových látek, počet předchozích odsouzení a druhy trestů uložené za trestné činy spáchané v souvislosti s domácím násilím v partnerském vztahu. Druhy trestů pak porovnáváme jen u některých trestných činů se znakem domácího násilí v partnerském vztahu, a to buď samostatně anebo v rámci souběhu (kombinace) vybraných trestných činů. Stručný popis a doplnění základní analýzy lze nalézt též v dokumentu ZDE.

Poster si můžete prohlédnout ZDE.