Navazujeme spolupráce a prezentujeme výsledky

Za účelem zlepšení situace v oblasti domácího násilí spolupracujeme s dalšími subjekty a prezentujeme výsledky projektu na odborných fórech

 

Kontinuálně se snažíme o to, aby se poznatky z našeho projektu dostaly k odborné veřejnosti, a společně jsme tak napomohli k řešení problému domácího násilí.

V dubnu se uskutečnila informační schůzka se zástupkyněmi Výzkumného centra domácího a genderově podmíněného násilí (ReCeGe), na které jsme hledaly průniky i doplnění našich aktivit a domluvily jsme se na další spolupráci.

Skrze projekt ViolenceOFF jsme se podíleli na přípravě informační kampaně organizace Ligy otevřených mužů (LOM)  na téma „Práce s násilnou osobou“ odstartované v květnu 2023. Homepage – LOM – Zastav násilí (zastavnasili.cz)

Byli jsme přizváni na akci kulatý stůl na téma Ke kořenům – práce s původci násilí do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Výsledky projektu budeme prezentovat i na odborných konferencích Kriminologické dny nebo European Conference on Domestic Violence.