PANEL EXPERTŮ II.

Další setkání expertů k tématu práce s pachateli domácího násilí.

 

V listopadu 2021 se uskutečnilo další setkání českých expertů v oblasti práce s pachateli domácího násilí. Online diskuse se zúčastnili zástupci soudů, advokacie, Probační a mediační služby, úřadu MČ Praha a organizací poskytujících služby původcům DN či osobám ohroženým DN.

Cílem bylo nalézt prioritní možnosti a potřeby v českém systému práce s původci DN. Východiskem byly informace získané v rámci předchozího panelového setkání.

Z diskuse vyplynulo, že český systém práce s původci DN se točí v permanentním bludném kruhu, kdy slabá politická podpora vede k podfinancování systému, to znemožňuje efektivní práci s pachateli DN, což může dále přispívat k nezájmu o oblast. Účastníci se také shodli na již deklarované potřebě vzdělávání aktérů v oblasti DN a na potřebě posílení spolupráce mezi institucemi v systému práce s pachateli DN. Někteří zmínili též dobrou praxi, kdy dochází ke specializaci na DN (například vyšetřovatelé, státní zástupci). Zmíněno bylo riziko poklesu úrovně vzdělání úředníků na přestupkových odborech. Nově byla nastolena otázka včasnosti a návaznosti práce s pachatelem DN včetně zapojení Vězeňské služby. Dalším možným tématem k diskuzi se jeví být otázka vymáhání zapojení do programu pro zvládání agrese.

Celou analýzu lze nalézt v příloze  zde.