Mapování intervencí pro původce domácího násilí
Na konci roku 2020 jsme realizovali dotazníkové šetření, jehož cílem bylo podrobně zmapovat síť institucí a organizací, které pracují s původci domácího násilí v partnerských vztazích, a poskytují intervence, jejichž cílem nebo jedním z cílů je řešení problematického (násilného) chování...
Číst více
Panel expertů I.
První setkání expertů k tématu práce s pachateli domácího násilí.   V listopadu 2020 jsme uspořádali první setkání českých expertů v oblasti práce s pachateli domácího násilí. Moderované online diskuse se zúčastnilo devět předních expertů, kteří se s pachateli setkávají...
Číst více