Reflexe semináře „Práce s původci domácího násilí – aktuální možnosti a potřeby“

Dne 14. 4. 2021 proběhl online seminář Práce s původci domácího násilí – aktuální možnosti a potřeby, pořádaný Institutem pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP), do něhož se zapojili zástupci Úřadu vlády, Ministerstva vnitra a dále organizací věnujících se problematice domácího násilí, zástupci intervenčních center a organizacích poskytujících programy pro původce domácího násilí (např. Liga otevřených mužů, Diakonie ČCE, programu Viola Intervenčního centra Praha, Asociace intervenčních center).

Výsledkem semináře byla artikulace dvou stěžejních okruhů potřeb pro zefektivnění práce s původci domácího násilí (DN) a to potřeby institucionalizace a standardizace. V rámci institucionalizace se odborníci shodli na nezbytnosti celostátního systému péče a legislativy, společně se systémovým financováním a databází informací o původcích DN. Standardizací se rozumí hodnocení a sjednocení metodických postupů intervencí pro tuto cílovou skupinu. Pro splnění těchto potřeb je nutná mezioborová spolupráce s vládními subjekty a výzkumnými centry.

Analýzu výsledků semináře v plném znění najdete  zde.