Mapování intervencí pro původce domácího násilí

Na konci roku 2020 jsme realizovali dotazníkové šetření, jehož cílem bylo podrobně zmapovat síť institucí a organizací, které pracují s původci domácího násilí v partnerských vztazích, a poskytují intervence, jejichž cílem nebo jedním z cílů je řešení problematického (násilného) chování v domácím prostředí, vyrovnání se s jeho důsledky a minimalizace jeho dalších negativních dopadů.

Do šetření se zapojili  organizace poskytující  tyto  intervence, nicméně nás zajímal i názor odborníků z organizací, které sice neposkytují specifické intervence původcům domácího násilí, ale které v rámci své činnosti přicházejí do styku s řešením dané problematiky a chtějí se k tématu intervencí případně systémové práci s původci domácího násilí vyjádřit.

Všem zapojeným moc děkujeme za spolupráci!