Online seminář

Práce s původci domácího násilí – aktuální možnosti a potřeby.

 

Srdečně zveme na seminář k tématu Práce s původci domácího násilí – aktuální možnosti a potřeby, který se uskuteční 14. 4. 2021 od 9:00 online Akce je určena především pro zástupce organizací a institucí zabývajících se problematikou domácího násilí.

Cílem setkání je sdílení informací v oblasti práce s původci domácího násilí a vytvoření prostoru pro širší odbornou diskusi k danému tématu.

Na semináři budou kromě prvotních poznatků projektu ViolenceOff prezentovány aktuální informace k nové Strategii rovnosti žen a mužů, informace o přípravě výzev z Norských fondů zaměřených na podporu programů pro násilné osoby a dále informace o aktuální činnosti Pracovní skupiny pro práci s násilnou osobou. Prostor budou mít i odborníci z praxe. Pozornost bude věnována zejména reflexi potřeb v rámci práce s původci domácího násilí a roli Intervenčních center v této oblasti.

Podrobný program akce naleznete zde.

Budeme se těšit na Vaši účast.