Naše postery

Výsledky přehledně a barevně

 

Některé poznatky z projektu jsme vizualizovali prostřednictvím plakátů (posterů), které jsme vystavily na několika akcích a konferencích (viz: Publikujeme, prezentujeme a rozšiřujeme poznatky). Naše postery si můžete prohlédnout níže:

Partnerské násilí ve statistikách trestní justice 2008-2022

Cesty pachatele domácího násilí: současná praxe a budoucí výzvy systému zacházení

Pokrok v intervenci proti domácímu násilí: Integrovaná studie o pohledu odborníků v České republice